สำรวจสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ตราด
  • 15 ธ.ค. 2566
  • 160

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่อ่าวตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธี line transect จำนวน 20 เส้น พื้นที่สำรวจรวม 252 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจพบประชากรโลมา 13 ครั้ง นับจำนวนได้ 41 ตัว พบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) ทั้งหมด จำนวน 3-8 ตัวต่อฝูง มีพฤติกรรมในการหาอาหารตามแนวชายฝั่ง บริเวณใกล้แปลงหอยนางรม แนววางอวนจมปูและอวนลอยปลา การตรวจสุขภาพภายนอกด้วยสายตาในระยะไกลไม่พบความผิดปกติ การว่ายน้ำดำน้ำปกติ เสียงหายใจชัดเจน มีคะแนนร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณจำนวนประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่อ่าวตราดต่อไป นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่พบโลมาในขณะเก็บคืนเครื่องมือประมง โดยชนิดเครื่องมือประมงที่ใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อโลมาในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เพื่อขยายเครือข่ายอนุรักษ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตราดอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง