สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.กระบี่
  • 16 ธ.ค. 2566
  • 296

วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษโดยการวางอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดนพรัตน์ธารา และหาดคอกวาง เกาะลันตา จ.กระบี่ ผลการสำรวจจากบริเวณหาดนพรัตน์ธาราพบแมงกะพรุนลอดช่อง ( _Lobonemoides sp._ ) 3 ตัว และจากบริเวณหาดคอกวาง เกาะลันตาพบแมงกะพรุนลอดช่อง ( _Lobonemoides sp._ ) 7 ตัว  โดยค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเค็ม 30 – 31 ppt ค่าอุณหภูมิ 29.00 – 29.80 องศาเซลเซียส ค่า pH 8.14–8.50 และค่าความลึก 5 – 8 เมตร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง