สำรวจสถานภาพแนวปะการัง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต
  • 16 ธ.ค. 2566
  • 181

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา และบ้านแหลมขาด เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต พบว่าแนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดี ยกเว้นเกาะยาวใหญ่ (แหลมหัวล้าน) ที่มีสภาพเสียหาย ปะการังที่พบโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea fascicularis) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) ปะการังเห็ดเคลือบหนาม (Cycloseris spp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ความผิดปกติของปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังโขด (Porites spp.) พบตะกอนแขวนลอยค่อนข้างมาก รวมถึงมีการปกคลุมของเห็ดทะเล (corallimorph) โดยเฉพาะบริเวณแหลมหัวล้าน อีกทั้งยังพบรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ปลาที่พบโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลืองขลิบดำ และปลากล้วยหางเหลือง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว เม่นดำหนามสั้น และกุ้งพยาบาลจิ๋ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง