สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.สงขลา
  • 16 ธ.ค. 2566
  • 183

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานภาพชายฝั่งช่วงฤดูหลังมรสุมและคลื่นลมแรง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จากการสำรวจพบว่าบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.3 และ ม.2 ต.ท่าบอน อ.ระโนด ในช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาประสบปัญหาคลื่นน้ำทะเลซัดเข้าในชายฝั่งอย่างรุนแรง ส่งผลทำให้ต้นไม้ล้มตายจำนวนมาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หากแต่พื้นที่ บริเวณนี้มีกำแพงกันคลื่นสันเตี้ยตลอดแนวหาด แต่ไม่สามารถป้องกันคลื่นได้ ปัจจุบันพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งระยะทาง 1,000 เมตร และของบประมาณปี 67 เพื่อดำเนินการเพิ่มอีก 1,500 เมตร แต่ปัจจุบันเจ้าท่าได้นำหินทิ้งเพื่อป้องกันแบบชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ สอช. จะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จังหวัดสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง