ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 17 ธ.ค. 2566
  • 138

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ,สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ,บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Amara Watersport กลุ่มรักษ์เลไทย และโรงเรียนวัดนาจอมเทียน ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม โดยมี นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณชุมชนชายฝั่งเลียบคลองใหญ่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยการจัดเก็บขยะในระบบนิเวศ (คลองใหญ่ นาจอมเทียน ซอย 8 )ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 80 คน  ได้ขยะรวม 815 กก. จำแนกประเภทที่เก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้  1.) ถุงพลาสติก 240 กก. 2.) ขวดพลาสติก  124 กก. 3.) ขวดแก้ว 83 กก. 4.) โฟม 28.3 กก. 5.) ขยะอื่นๆ 396 กก. ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำการบันทึกตามระบบ International Coastal Cleanup (ICC) ตลอดจนเรียนรู้ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง