ร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นอ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส Big Cleaning Day
  • 20 ธ.ค. 2566
  • 177

วันที่ 19  ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส Big Cleaning Day กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณชายหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่สะอาด ตามหลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใหม่ และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะก่อนลงสู่ทะเล ดำเนินการเก็บขยะได้จำนวน 360.6 กก.  เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) กระป๋องเครื่องดื่ม  และห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) สำหรับขยะที่เก็บได้ทั้งหมด อบต.อ่าวนาง นำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง