ซ่อมแซมทุ่นผูกจอดเรือ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
  • 21 ธ.ค. 2566
  • 209

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) สำรวจและซ่อมแซมทุ่นผูกจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณอ่าวปะตก เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้สำรวจและซ่อมแซมทุ่นผูกจอดเรือที่ชำรุด จำนวน 5 จุด โดยร่วมกับอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 3 คน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทุ่นผูกจอดเรือในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง เช่น การทิ้งสมอเรือหรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสวยงาม ยั่งยืน ได้รับความร่วมมืออย่างดี     

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง