ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ พื้รที่หมู่เกาะไข่ จ.พังงา
  • 21 ธ.ค. 2566
  • 193

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ดำเนินการซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ดังนี้ เกาะไข่นอก จำนวน 2 จุด เกาะไข่นุ้ย จำนวน 1 จุด รวมทั้งหมด 3 จุด เพื่อเป็นการป้องกันการทำลายทรัพยากรแนวปะการัง ในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของ จ.พังงา ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การห้ามทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง และแนะนำการใช้ทุ่นผูกเรืออย่างถูกวิธีแก่เรือบริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง