พบซากเต่าทะเล พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 22 ธ.ค. 2566
  • 110

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากนายวัลลภ เจนจัดการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เรื่องพบซากเต่าทะเลลอยบริเวณใกล้ปากแม่น้ำกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) วัดขนาดแนบกระดองกว้าง 57 เซนติเมตร ยาว 63 เซนติเมตร สภาพซากเริ่มเน่า (3/5 Decomposition score) ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจสอบ เต่าทะเลค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่พบบาดแผลรุนแรงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นได้นำซากเต่ากลับมายัง ศวทอ. เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง