สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 22 ธ.ค. 2566
  • 203

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา ความต้องการพื้นฐานของประชาชน ข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ตามที่จังหวัดปัตตานี กำหนดออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและความต้องการพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่  ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากการสำรวจพบว่า พื้นที่หาดปะนาเระ พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ได้แก่ รอดักทราย จำนวน 3 ตัว สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากการกัดเซาะหลังแนวโครงสร้างฯ ทำให้เกิดโค้งเว้า พอหมดมรสุมตะกอนทรายก็จะกลับคืนมา แต่ปริมาณทรายในช่วงมรสุมจะมีการลงสู่ทะเลมากกว่าช่วงที่หมดมรสุม และพบว่าบริเวณถัดจากชายฝั่ง จะมีถนนเลียบแนวชายฝั่งยาวตลอดแนว ช่วงมรุสมตอนเหนือของโครงสร้างฯ พบว่า ถนนดังกล่าว มีการทรุดตัว ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ แต่ช่วงก่อนมรสุมบริเวณดังกล่าว ยังมีทรายสะสมจำนวนมาก ถนนสามารถสัญจรได้ปกติ ทั้งนี้เทศบาลตำบลปะนาเระ ได้มีการนำถุงทราย Big bag และท่อคอนกรีต มาวางรอบแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าว ไปยังจังหวัดปัตตานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง