สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 23 ธ.ค. 2566
  • 170

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานสำรวจ ประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check บริเวณอ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 2,466 ไร่ จากการสำรวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด โดยมีหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) เป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงปานกลาง พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลนปนทราย คุณภาพน้ำ ความลึก 0.1– 3.6 เมตร อุณหภูมิอยู่ในช่วง 30-31 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 พีพีที นอกจากนี้ยังพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง