ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเล จ.สมุทรสาคร
  • 23 ธ.ค. 2566
  • 163

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่8 (สมุทรสาคร) พบการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำสลับอยู่ซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 24 ชุด พิกัด N 13.26.54 E 100.09.24 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ส่งที่ สภ.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 12.30 น. ลว. 22 ธันวาคม 66 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง