พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 ธ.ค. 2566
  • 158

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนาย ประยุทธ แซ่ลิ่ม หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบ้าน ฟาร์มผลิตหอยแครงชุมชน ต.ท่าซัก ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตติดเศษอวนลอยอยู่บริเวณปากอ่าวของปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ทำการนำมาพักไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ประมงท้องถิ่นหมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์และสัตวแพทย์ ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 40.5 ซม. กว้าง 37 ซม. ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ภายนอกพบบาดแผลที่สมานแล้วคล้ายรอยโดนพันรัดบริเวณใบพายข้างหน้าขวา จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง