พบเต่าทะเลเกยตื้นหาดบางสาร จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 ธ.ค. 2566
  • 124

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนาย วิรพร ชะนะคุ้ม ชาวบ้านในพื้นที่ ผ่านสายด่วน 1362 ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริเวณหาดบางสาร บ้านกลาย ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์และสัตวแพทย์ ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 36 ซม. กว้าง 35 ซม. ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ภายนอกพบคราบน้ำมันบริเวณกระดองส่วนล่างคาดว่าเป็นน้ำมันที่ลอยมาติดบริเวณชายหาด ไม่พบบาดแผลจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง