พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 25 ธ.ค. 2566
  • 150

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนาย ประยุทธ ฐานะวัฒนา พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต 3 ตัว บริเวณหมู่1 บ้านปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จากการตรวจสอบ ตัวที่ 1-3 พบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) เพศเมีย ขนาดกระดองยาว 77 ซม. กว้าง 76 ซม. ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี พบการลอยตัวผิดปกติเอียงด้านซ้าย และเต่ากระ (Hawksbill sea turtle: Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 24 ซม. กว้าง 22 ซม. มีเลขไมโครชิพ 9333076400040060 ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ตอบสนองได้ดี และตัวที่ 4 พบว่าเป็นเต่ากระได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง