ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 26 ธ.ค. 2566
  • 136

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่สำรวจ และติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา ตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 12 (91/2566) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) โดยบริเวณอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร จากการสำรวจพบว่าบริเวณพื้นที่โครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลคลื่นมีระดับสูงที่ขึ้นและแรง เมื่อคลื่นเข้ากระทบกับโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเกิดการกระโจมของคลื่นสูงกว่าโครงสร้างส่งผลกระทบทำให้พื้นที่บริเวณด้านหลังของโครงสร้างมีน้ำท่วมขัง และมีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมากตลอดของแนวโครงสร้าง ทำให้ถนนไม่สามารถสัญจรได้ และนักท่องเที่ยวงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ขณะนี้หน่วยงานในท้องถิ่นได้นำรถจักรมาตักตะกอนทรายที่ถูกคลื่นพัดพามาออกจากพื้นที่ อีกทั้งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลไปทางทิศเหนือพบการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลทำให้ชายฝั่งปรากฏเป็นลักษณะของหน้าผา ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานกรม ทช. ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง