จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่ จ.กระบี่
  • 26 ธ.ค. 2566
  • 179

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้ประกอบการโรงแรม ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวมพลังจิตอาสารักษาความสะอาดและขับเคลื่อนนโยบายกระบี่สะอาด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณท่าเทียบอ่าวน้ำเมา ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม 100 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในระบบนิเวศที่สำคัญก่อนลงสู่ทะเล เก็บขยะได้ 818.22 กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) กระป๋องเครื่องดื่ม สำหรับขยะที่เก็บได้ทั้งหมด อบต.ไสไทย นำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง