พบเต่าทะเลติดเศษอวนอีกตัว พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 27 ธ.ค. 2566
  • 160

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก นายศิลา วัดล่อง ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อคณฑี พบเต่าทะเลติดเศษอวนเก่าจึงได้ทำการช่วยเหลือมาบริเวณพื้นที่ ม.9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์และสัตวแพทย์ ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 37 ซม. กว้าง 35.5 ซม. พบบาดแผลบริเวณใบพายหน้าด้านซ้าย ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง