พบเต่าทะเลติดเศษอวน พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 28 ธ.ค. 2566
  • 178

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายธีรพงศ์ มากมิ่ง ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเต่าทะเลติดเศษอวนเก่าจึงได้ทำการช่วยเหลือมาบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์และสัตวแพทย์ ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่ากระ (Hawksbill sea turtle: Eretmochelys imbricata)ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 32 ซม. กว้าง 30.5 ซม. ไม่พบบาดแผลภายนอก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง