สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 29 ธ.ค. 2566
  • 119

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา  ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากคลื่นลมตามฤดูมรสุม และอาจเกิดจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำเทพา (Jetty) พร้อมทั้งเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง ทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องจากโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นชายฝั่ง และกล่องกระชุหินของผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นทำให้เกิดกัดเซาะต่อเนื่องจากจุดสิ้นสุดโครงสร้างอีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันพบจุดกัดเซาะชายฝั่งห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข  ๔๗ เพียง  ๑๐-๑๕  เมตร  ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักลงสู่จังหวัดสามชายแดนใต้ ทั้งนี้ สทช.๕ โดย สอช.จะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานถึงกรมทช. ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง