พบซากพะยูนเกยตื้น พื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง
  • 2 ม.ค. 2567
  • 262

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงเรื่องพบซากพะยูนลอยกลางทะเลบริเวณแหลมโต๊ะชัย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ศวอล.จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงในการช่วยขนย้ายซากพะยูนจากบริเวณดังกล่าวมายังท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง เพื่อนำส่งซากให้กับเจ้าหน้าที่ ศวอล.มาชันสูตรที่ศูนย์วิจัยฯ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นซากพะยูน (Dugong dugon) เพศผู้ โตเต็มวัย ความยาววัดแนบ 270 ซม. สภาพซากเริ่มเน่า ความสมบูรณ์ของร่างกายค่อนข้างผอม (BCS=2.5/5) ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนบริเวณหลังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูง มีเพรียงเกาะรอบลำตัวจำนวนมาก ภายในปากยังพบเศษหญ้าทะเลเล็กน้อย ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์หรือบาดแผลจากเครื่องมือประมง เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่า อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลาย บริเวณช่องอกและบริเวณถุงหุ้มหัวใจมีน้ำคั่งอยู่ภายใน ภายในหลอดลมไม่พบฟองอากาศ บริเวณกระเพาะปัสสาวะพบจุดเลือดออกเล็กน้อยและผนังหนาตัวไม่สม่ำเสมอ บริเวณกระเพาะอาหารพบเศษหญ้าทะเลเล็กน้อยและพยาธิตัวกลมจำนวนมากรวมถึงพบเศษอวน เศษพลาสติกอ่อน พบผนังกระเพาะอาหารหลุดลอกบางส่วน บริเวณผนังลำไส้เล็กพบจุดเนื้อตายเป็นหนองและผนังลำไส้หลุดลอก สรุปสาเหตุการตายคาดว่าป่วยตามธรรมชาติ เนื่องจากพบเพรียงเกาะตามลำตัวและพบอาหารเล็กน้อยในทางเดินอาหาร ร่วมกับความผิดปกติของหัวใจ กระเพาะปัสสาวะและทางเดินอาหาร ทำให้สัตว์อ่อนแอและเสียชีวิตลงในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง