ร่วมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 4 ม.ค. 2567
  • 205

วันที่ 3 มกราคม 2567  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ยและ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางตะบูน ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ รวม 357 กิโลกรัม  แยกเป็น ขยะทั่วไป 125 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 232 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่  ได้แก่  กล่องอาหารโฟม ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง