สำรวจกรณีพบคราบน้ำมัน พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 4 ม.ค. 2567
  • 429

วันที่ 3 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีพบคราบน้ำมันเกยชายหาดบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งจากนายสัตวแพทย์กิริน สรพิพัฒน์เจริญ สัตวแพทย์ประจำศูนย์ฯและทำการสอบถามเพิ่มเติม พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาด สภาพน้ำทะเลมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็นมาก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. และได้บินโดรนสำรวจพบฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง ระยะทาง 600 เมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น จำนวน 3 สถานี (AS1-AS3) ได้แก่ หาดสอ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและหาดสวนสน โดยสถานีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สภาพน้ำทะเลพบฟิล์มน้ำมัน และมีกลิ่นเหม็น ไม่ทราบแหล่งที่มา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนบริเวณหาดสอ และหาดสวนสน สภาพน้ำทะเลปกติ จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.02-8.07 อุณหภูมิ 28.5-29.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.0-32.5 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.97-7.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อหาการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง