ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
  • 5 ม.ค. 2567
  • 235

วันที่ 4 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง จำนวน 14 สถานี และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.01-8.19 อุณหภูมิ 28.2-29.2 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.9-31.8 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.17-7.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ คุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช สัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง