ตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 6 ม.ค. 2567
  • 353

วันที่ 3-5 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ลงพื้นที่เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หาดในยาง และอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล เบื้องต้น เกาะเฮพบอุณหภูมิน้ำทะเล 28.5-28.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.47-6.73 mg/l เกาะไม้ท่อน อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 28-28.3 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 5.98-6.86 mg/l หาดในยาง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.2-29.8 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 31-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.47-7.28 mg/l และอ่าวป่าตอง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 26.5-29.2 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 30-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 4.79-7.10 mg/l และทั้งนี้ สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน พบท้องฟ้าแจ่มใส ทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย สำหรับค่าตรวจวัดอื่น ๆ จะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง