เดินหน้าสำรวจ ค้นหา ฝูงวาฬโอมูระ กลางทะเลอันดามัน
  • 9 ม.ค. 2567
  • 313

วันที่ 8 มกราคม 2567 กรม ทช. เฝ้าระวังและติดตามวาฬโอมูระที่ว่ายเข้ามาในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ในการนี้ ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงมอบหมายให้ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นำเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลกรณีที่มีรายงานพบวาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) ใช้วิธีการสำรวจ 3 แบบ ประกอบด้วย 1.การวิ่งเรือสำรวจด้วยวิธีการวางเส้นแนวสำรวจ (Distance Transect Sampling) โดยใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 และเรือสปีดโบ๊ท สำรวจบริเวณอ่าวพังงาตอนล่างถึงบริเวณตอนบนของเกาะราชาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่การสำรวจ 200 ตารางกิโลเมตร 2.บินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับปีกตรึง บริเวณตอนใต้ของเกาะไม้ท่อน ในรัศมี 8 กิโลเมตร และ 3.ติดตามและสอบถามข้อมูลการพบเห็นจากภาคการท่องเที่ยวและเรือประมง นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อวาฬโอมูระเผือก สำหรับผลการปฎิบัติงานในครั้งนี้ พบวาฬโอมูระสีปกติ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกสำรวจพบวาฬโอมูระ 1 ตัว โดยทีมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะพีพี ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. พบขึ้นหายใจ นับได้ประมาณ 3 ครั้ง แล้วก็เคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำอย่างเร็ว ครั้งที่ 2 พบโดยทีมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะไม้ท่อน เป็นวาฬโอมูระ 1 ตัว ความยาว 9 เมตร เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามเป็นระยะเวลา 30 นาที ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วาฬมีอัตราการหายใจ 6 ครั้งใน 5 นาที มีรูปร่างสมบูรณ์ดี พฤติกรรมว่ายน้ำและหากินปกติ ครั้งที่ 3 พบวาฬโอมูระ จำนวน 4 ตัว บริเวณหลังเกาะเฮ ว่ายน้ำหากินอยู่ทั้งระยะใกล้และไกลเรือ ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อศึกษาด้วยเทคนิค eDNA และข้อมูล Photo ID เพื่อจำแนกและเปรียบเทียบตัวตนและสรุปจำนวนประชากรต่อไป 
     อย่างไรก็ตาม การพบเห็นทั้งสามครั้งยังไม่พบวาฬโอมูระเผือก ระหว่างปฎิบัติการในช่วงเช้ามีลมแรงและคลื่นหัวแตกค่อนข้างถี่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพบเห็น ส่วนในช่วงบ่ายทะเลค่อนข้างเรียบมีลมเล็กน้อย ระหว่างเส้นทางสำรวจไม่มีการกระทำผิดทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง