เดินหน้าสำรวจ ค้นหา ฝูงวาฬโอมูระ กลางทะเลอันดามัน
  • 10 ม.ค. 2567
  • 250

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เฝ้าระวังและติดตามวาฬโอมูระที่ว่ายเข้ามาในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ในการนี้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) จึงมอบหมายให้ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ซึ่งในวันนี้ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลกรณีมีรายงานพบวาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) ใช้วิธีการสำรวจ 3 แบบ ประกอบด้วย 1) การวิ่งเรือสำรวจด้วยวิธีการวางเส้นแนวสำรวจ (Distance Transect Sampling) โดยใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 และเรือสปีดโบ๊ท สำรวจบริเวณอ่าวพังงาตอนล่างถึงบริเวณตอนบนของเกาะราชาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่การสำรวจ 200 ตารางกิโลเมตร 2) บินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับปีกตรึง บริเวณด้านใต้แหลมพรหมเทพ ครอบคลุมทะเลบริเวณตอนเหนือเกาะราชาใหญ่ถึงเกาะเฮ 3) ติดตามและสอบถามข้อมูลการพบเห็นจากภาคการท่องเที่ยวและเรือประมง นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อวาฬโอมูระเผือก 

ผลการปฎิบัติงานสำรวจพบวาฬโอมูระสีปกติ จำนวน 3 ครั้ง และได้รับแจ้งจากเรือท่องเที่ยวจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกสำรวจพบวาฬโอมูระ 1 ตัว บริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไม้ท่อน ช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. ครั้งที่ 2 พบสองตัวบริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไม้ท่อน ครั้งที่ 3 พบ 2 ตัว ระหว่างเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ ภาระกิจยุติลงเวลา 16.00 น. เนื่องจากได้รับแจ้งเปลี่ยนภารกิจในการช่วยเหลือเรือจม สำหรับแผนการดำเนินการต่อไป สรุปการปฎิบัติงานทั้ง 3 วัน ยังไม่พบวาฬเผือกถลาง พบวาฬโอมูระ 4-6 ตัวบริเวณอ่าวพังงาตอนล่าง จากเกาะไม้ท่อนถึงเกาะพีพีและเกาะราชา คณะทำงานจะเฝ้าระวังและติดตามข่าวการพบวาฬโอมูระอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการออกปฎิบัติงานโดยตลอด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง