เก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 11 ม.ค. 2567
  • 281

วันที่ 10 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณป่าชายเลน ท่าเทียบเรือหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,244 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม รองเท้า โฟมกันกระแทก ถุงก๊อปแก๊ป และขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) สำหรับการจัดเก็บขยะทะเลครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง