เก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 11 ม.ค. 2567
  • 280

วันที่ 10 มกราคม 2567  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ รวม 272 กิโลกรัม  แยกเป็น ขยะทั่วไป 167 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 105 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่  ได้แก่  1.ถุงพลาสติกอื่นๆ 2.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 3.เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง