ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 11 ม.ค. 2567
  • 261

วันที่ 10 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีความยาวชายฝั่งประมาณ 4.30 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเสาเภา – ท่าศาลา จากการสำรวจ พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมแรงที่ผ่านมา บริเวณหาดบางดี ม.7 ต.เสาเภา ระยะทางประมาณ 890 ม. ส่งผลกระทบทำให้ชายหาดมีความลาดชันปรากฏเป็นลักษณะหน้าผา ต้นมะพร้าวและต้นสนบริเวณชายฝั่งล้มตายจำนวนหลายต้น โดยทางทิศใต้ของพื้นที่เป็นจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง