ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ระยอง
  • 12 ม.ค. 2567
  • 167

วันที่ 8-11 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลดังนี้ 
1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 15 สถานี บริเวณเกาะเสม็ดถึงหาดพลา เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์แหล่งปะการัง และการนันทนาการ โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.91-8.12 อุณหภูมิ 29.6-30.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.4-32.2 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.40-7.55 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดระยอง 10 สถานี

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดระยอง 6 สถานี 4. สำรวจก้อนน้ำมันดิน (Tarball) จังหวัดระยอง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ หาดแม่รำพึง(ก้นอ่าว) หาดสวนสน หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดสุชาดา และหาดพยูน ผลการสำรวจ พบก้อนน้ำมันดินบริเวณหาดก้นอ่าว  ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง