พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 12 ม.ค. 2567
  • 202

วันที่ 11 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับการประสานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ว่ามีราษฎรพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดท้ายเหมือง หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน และร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจสอบพบร่องรอยเต่ามะเฟือง บริเวณพิกัด 417534 E 926884 N  วัดขนาดร่องรอยพายคู่หน้ากว้าง 190 ซม. อกกว้าง 62 ซม. ทำการขุดหาไข่และพบไข่ที่ระดับความลึก 60 ซม. ตำแหน่งแม่เต่าวางไข่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึงจึงทำการย้ายและตรวจนับไข่ได้จำนวน 120 ฟอง ไข่ดี 66 ฟอง ไข่ลม 53 ฟอง ไข่แตก 1 ฟอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 5.59 ซม. และนำไข่ทั้งหมดไปเก็บไว้ ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง