ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 13 ม.ค. 2567
  • 235

วันที่ 12 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ความยาว 570 เมตร รูปแบบซิกแซก ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงดิน 2 เมตร (ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2565) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา (T6A149)  ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 21 แนว ระยะทางในการสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 1,000 เมตร จากการสำรวจปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูมรสุมด้านทิศเหนือของรั้วมีตะกอนทรายสะสม 0.90-0.95 เมตร ความกว้างหาดประมาณ 17-18 เมตร สภาพไม้ยังคงสภาพเดิมไม่เสียหาย ช่วงกลางรั้วมีตะกอนทรายสะสม 0.90-0.95 เมตร ความกว้างหาด 25 เมตร สภาพไม้ยังคงสภาพเดิมไม่เสียหาย ด้านทิศใต้มีตะกอนทรายสูงจนท่วมเหนือรั้วไม้ ความกว้างหาด 25 เมตร ความชันชายหาดด้านหน้ารั้วดักทรายทั้งหมดประมาณ 3-5 องศา เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่ารั้วดักทรายสามารถดักตะกอนทรายทำให้เกิดเป็นเนินทรายและส่งผลให้ชายหาดมีความกว้างเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการติดตั้งรั้วดักทราย และเพื่อศึกษารูปแบบการติดตั้งรั้วดักทรายในพื้นที่ระบบหาด ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง