ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 14 ม.ค. 2567
  • 233

วันที่ 13 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง หลังการติดตั้งรั้วไม้ดักทราย (sand fence) บริเวณพื้นที่ชายหาดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก - แหลมสมิหลา (T6B151) ความยาวตามชายฝั่ง 200 เมตร รูปแบบซิกแซก ใช้ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงดิน 2 เมตร (ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2566) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Beach Profile) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 9 แนว จากการสำรวจปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูมรสุม พบว่า ตะกอนทรายสะสมหลังแนวรั้วไม้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.24 เมตร  พบตะกอนทรายสะสมสูงสุดอยู่ที่ 0.64 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ไกลจากเขื่อนหินทิ้ง และพบตะกอนต่ำสุดอยู่ที่ -0.40 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ติดกับเขื่อน  รั้วไม้ยังมีสภาพแข็งแรงไม่ได้รับความเสียหาย  ทั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการรั้วดักทรายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงข้อดีและข้อเสียในการติดตั้งรั้วดักทราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรั้วดักทราย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง