สำาวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 15 ม.ค. 2567
  • 272

วันที่ 14 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง หลังการติดตั้งรั้วไม้ดักทราย (sand fence) บริเวณพื้นที่ชายหาด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153)  ความยาวตามชายฝั่ง 266 เมตร รูปแบบกว้างปลา ใช้ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงดิน 2 เมตร (ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2565) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Beach Profile) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 14 แนว จากการสำรวจปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูมรสุมมีการสะสมตัวของตะกอนทรายลดลง รั้วไม้ได้รับความเสียหายจากเพรียงทะเลและคลื่นมรสุม ด้านทิศเหนือมีตะกอนสะสมตัวอยู่ที่ 0.25 เมตร สภาพไม้ได้รับความเสียหาย ช่วงกึ่งกลางรั้วมีตะกอนทรายสะสมตัวสูงสุดอยู่ที่ 0.95 เมตร ความกว้างหาด 3.35 เมตร สภาพไม้ที่เป็นแนวก้างปลาเสียหาย ด้านทิศใต้มีตะกอนทรายสะสมอยู่ที่ 0.36 เมตร สภาพไม้ได้รับความเสียหาย และได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการรั้วดักทราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรั้วดักทราย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง