ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 ม.ค. 2567
  • 238

วันที่ 15 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามสถานภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151)  พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ประเภทเขื่อนหินเรียง ความยาวประมาณ 1,237 เมตร ปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูมรสุมสภาพโครงสร้างไม่ชำรุดเสียหาย  มีการเว้นช่องว่างเพื่อเป็นที่จอดเรือ สภาพชายหาดด้านหลังเขื่อนมีร่องรอยของน้ำทะเลที่คลื่นกระโจมข้ามสันเขื่อนบางตำแหน่ง และมีการปรับปรุงโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ความยาว 877 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจากฐานข้อมูลโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ประเภทกำแพงป้องกันคลื่นแบบหินผสมน้ำยาเคลือบหิน (Elastocoast) ประเภทเขื่อนหินทิ้ง (Revetments) และประเภทกำแพงกันคลื่นตั้งตรง (แบบเตี้ย) ความยาวรวมทั้งหมด 5,900 เมตร  ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปเป็นฐานข้อมูลโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง