ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
  • 16 ม.ค. 2567
  • 207

วันที่ 14-15 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ติดตามสถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรมบริเวณเกาะมุกด์ จ.ตรัง เกาะปูด้านเหนือและเกาะโต๊ะลัง จ.กระบี่ รวมทั้ง ร่วมสำรวจสภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดหลังเกาะ (กลุ่มเกาะศรีบอยา) จ.กระบี่ ร่วมกับนายยงยุทธ ฝั่งขวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.เกาะศรีบอยา ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบริเวณเกาะมุกด์และเกาะปูด้านเหนือ สภาพหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) มีลักษณะใบขาดสั้นไม่สมบูรณ์ ราก เหง้าเน่าเปื่อย บางส่วนยืนต้นตาย ส่วนหญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) และหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) อยู่ในสภาพปกติ และพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนเปลือกหอย สำหรับบริเวณเกาะโต๊ะลัง พบหญ้าคาทะเลมีลักษณะปกติตามธรรมชาติ และบางส่วนมีลักษณะใบขาดสั้น ไม่สมบูรณ์ พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลน ทั้งนี้ ศวอล. จะทำการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง