ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 18 ม.ค. 2567
  • 257

วันที่ 17 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่ง ต.ท่าซัก ต.ปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีความสมดุล มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี ตลอดแนวชายฝั่ง ไม่พบพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ได้ติดตามโครงการซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ ต.ท่าซัก และ ต.ปากนคร พบว่า ตลอดแนวการปักไม้ไผ่ สภาพไม้มีความแข็งแรงและพบการชำรุดบางช่วงเนื่องจากความรุนแรงของคลื่นลม ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จ.นครศรีธรรมราชต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง