เก็บกู้อวนปกคลุมแนวปะการัง พื้นที่เกาะริ้น จ.ชลบุรี
  • 18 ม.ค. 2567
  • 223

วันที่ 17 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วย อาสาสมัครนักดำน้ำ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 35 คน นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 ออกปฏิบัติการภาระกิจเก็บกู้อวนปกคลุมแนวปะการัง เกาะริ้น จ.ชลบุรี กรณีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทาง Facebook พบเศษซากอวนประมงผืนใหญ่ ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเกาะริ้น จ.ชลบุรี ชุดปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเก็บกู้อวนได้สำเร็จ สามารถเก็บกู้อวน ได้น้ำหนักรวม 338 กก. และอวนมีความยาว 70 เมตร กว้าง 10 เมตร ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด 700 ตารางเมตร ส่วนการสำรวจประเมินความเสียหายที่มีต่อแนวปะการัง พื้นที่โดยประมาณ 700 ตารางเมตร พื้นที่ปะการังเสียหายประมาณ 70 ตารางเมตร ลักษณะความเสียหายหลัก คือ ปะการังซีดจาง ฟอกขาวบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ที่ถูกปกคลุมทั้งหมด ทั้งนี้จะมีการดำเนินการปลูกฟื้นฟูซ่อมแซมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง