ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 18 ม.ค. 2567
  • 202

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect บริเวณอ่าวตั้งเข็ม จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 134 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)  หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้ากุยช่ายทะล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata)  และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) โดยมีหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) เป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพโดยรวมของหญ้าทะเลอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทราย คุณภาพน้ำความเค็ม 32 พีพีที อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-29 องศาเซลเซียส 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง