ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน พื้นที่ จ.พังงา
  • 19 ม.ค. 2567
  • 243

วันที่ 18 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้ร่วมกันตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริเวณท้องที่ บ้านหินร่ม ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตรวจพบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางและสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.33 ม. ยาว 30.70 ม. ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหาดทรายเปลือกหอยและป่าคลองท่าอยู่ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 คิดคำนวณเนื้อที่ได้ 0-0-10.24 ไร่ ทำให้รัฐได้รับค่าเสียหาย 3,019.71 บาท พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงได้มอบให้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  เป็นผู้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ  เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง