พบซากโลมาปากขวดเกยตื้น พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
  • 20 ม.ค. 2567
  • 193

วันที่ 19 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และช่องทางสื่อออนไลน์ของนายวิสุทธิ์ มลจ้อย เรื่องพบโลมามีชีวิต ประมาณ 1 ตัว ว่ายอยู่ในแม่น้ำบางปะกง พื้นที่บ้านโพธิ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นตรวจสอบโลมาในแม่น้ำบางปะกงในบริเวณสะพานเทพหัสดิน ต.ท่าข้าม และหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และในเวลา 11:25 น. ได้รับแจ้งจากประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง พบซากโลมาไม่ทราบชนิด บริเวณ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นโลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin: Tursiop aduncus) เพศผู้ ตัวเต็มวัย ความยาวประมาณ 2.3 เมตร คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยได้ดำเนินการขนย้ายซากเพื่อนำมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย และจะรายงานผลให้ทราบในลำดับต่อไปทั้งนี้ได้ประสานสำนักงานประมงจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรทางน้ำระมัดระวังและลดความเร็วเรือหากพบโลมาหากินในเส้นทางเดินเรือ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง