สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.ระนอง และ จ.พังงา
  • 20 ม.ค. 2567
  • 206

วันที่ 17-19 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดประพาส อ. สุขสำราญ จ. ระนอง และหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา พร้อมวัดคุณภาพน้ำ โดยผลการสำรวจบริเวณหาดประพาสพบแมงกะพรุนขนนก Lychnorhiza sp. จำนวน 2 ตัว ขณะที่บริเวณหาดเขาหลักพบตัวอย่างแมงกะพรุน กล่อง Chiropsoides sp.จำนวน 11 ตัว และแมงกะพรุนไฟ Chysaora sp. จำนวน 1 ตัว ทั้งนี้บริเวณหาดประพาส มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นดังนี้ ความเค็ม 31 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.4 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6 mg/L ส่วนบริเวณหาดเขาหลัก มีค่าความเค็ม 29 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.4 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.06 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.1 mg/L ทั้ง 2 บริเวณฟ้าโปร่ง และคลื่นลมค่อนข้างสงบ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง