ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.สงขลา
  • 21 ม.ค. 2567
  • 281

วันที่ 20 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้โครงการ Ocean Cleanse จากขยะทะเล สู่สมบัติ ณ บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะทะเล ประโยชน์และโทษของขยะในทะเล สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 259 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว  หลอดพลาสติก ฝาขวดพลาสติก เศษโฟม และถ้วยจานพลาสติก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง