ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 24 ม.ค. 2567
  • 219

วันที่ 23 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม พบว่าประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 70 ม. ส่งผลให้ชายหาดเกิดการโค้งเว้า มีความลาดชันปรากฏเป็นลักษณะหน้าผาทราย และลดระดับลงตามแนวชายฝั่งห่างออกไป เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาดจำนวนมาก ส่งผลทำให้รั้วไม้ ที่มีการปักเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่น เมื่อ ปี 2563  โผล่ขึ้นเหนือทราย และรั้วไม้ดังกล่าวได้ช่วยชะลอคลื่นในระดับนึง นอกจากนี้หาดม่วงงามยังพบว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จ.สงขลา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง