ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 24 ม.ค. 2567
  • 229

วันที่ 23 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่าพบการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำสลับอยู่ซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งคลองหลวงสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 7 ชุด พิกัด N 13.29.57 E 100.20.01 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ส่งที่ สภ.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครตาม ปจว.ข้อ 11 เวลา 17.13 น. ลว. 23 ม.ค. 67 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง