ร่วมเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.ตรัง
  • 25 ม.ค. 2567
  • 249

วันที่ 24 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ดำเนินการเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณป่าชายเลน ท่าเทียบเรือหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,142.70 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษพลาสติก รองเท้า และขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) สำหรับการจัดเก็บขยะทะเลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง