ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 25 ม.ค. 2567
  • 230

วันที่ 24 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณชายฝั่งมีการกัดเซาะชายฝั่งเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบทำให้ชายฝั่งปรากฏเป็นลักษณะของหน้าผา ต้นไม้บริเวณชายฝั่งล้มตาย และสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งพังเสียหาย นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ อีกทั้งหาดสร้อยสวรรค์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเทพาอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จ.สงขลา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง