สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 26 ม.ค. 2567
  • 142

วันที่ 25 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวกะรน จ. ภูเก็ต พร้อมวัดคุณภาพน้ำ โดยผลการสำรวจพบแมงกะพรุนหัวมงกุฎ Cephea sp. จำนวน 3 ตัว ทั้งนี้บริเวณอ่าวกะรน จ. ภูเก็ต มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นดังนี้ ความเค็ม 31.3 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.4 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.12 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.2 mg/L สภาพโดยทั่วไปท้องฟ้าโปร่ง คลื่นลมค่อนข้างแรง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง