สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 27 ม.ค. 2567
  • 208

วันที่ 26 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับ อบต.แหลมโพธิ์และแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายฝั่ง ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหริ่ง เส้นทาง ปน 2062 แยกทางหลวงหมายเลข 42-แหลมตาชี อยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม จากการสำรวจพบการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงหลังจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้ง ทำให้ถนนพังเสียหาย รถไม่สามารถสัญจรได้ อีกทั้งแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี กำลังจะมีการดำเนินการวางหินใหญ่ลงในทะเล เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชั่วคราว ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามและรายงานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง